Dansk sDansk s elskab til| Forside | Formål | Medlemskab | Bestyrelsen | • Generalforsamlingens r eferat 2010

  Formandens beretning 2010
  Cialis Generico Cialis Generic Side Effects Propecia Generic Canada Propecia Generic Lovegra Review Lovegra Pills Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Original Version Lida Daidaihua Side Effects Lida Daidaihua Plus Generic Ed Trial Packs Super Kamagra Tablete Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg

 • Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed (DSLY) inviterer til

  DEBATMØDE torsdag d. 14. januar 2010 kl. 15-18  i
  DAM Auditoriet, Panuminstututtet, i anledning af udgivelsen af debatbogen:

  'ALLE DISSE LØFTER OM ET TIDSSVARENDE SUNDHEDSVÆSEN'

  Debatbogen er redigeret af Torben Ishøy og udgives på Forlaget Vandkunsten og er omtalt i en forsideartikel af Poul Pilgaard  Johnsen i Weekendavisen 23-30 december 2009

  Forfatterne er 14 fremtrædende læger og professorer og en sygeplejerske, der alle har dybtgående kendskab til forholdene i det danske sundhedsvæsen og har udtalt sig kritisk om forholdene:

  Tom G. Bolwig, Birgitte Bygbjerg, Ib Christian Bygbjerg, Henri Goldstein, Finn Gyntelberg, Lars Heslet, Niels Høiby, Torben Ishøy, Claus Moe, Stig Pors Nielsen, Tom Skyhøj Olsen, Poul Jørgen Ranløv, Vagn Reinicke, Vagn Sele og Tage Voss

  PROGRAM:
  Velkommen v. Niels Høiby, formand for DSLY
  Indledning og baggrund  for bogens udgivelse v. mødeleder Torben Ishøy
  Omtale af bogens enkelte kapitler ved de 14 foredragsholdere
  Paneldiskussion og besvarelse af spørgsmål fra auditoriet
  Afslutning ved Torben Ishøy

  Efter mødet vil DSLY afholde en kort generalforsamling.

  Mødet er åbent for alle
  På DSLYs vegne
  Niels Høiby


 • Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed inviterer til debatmøde:

  Justitsministeriets vejledning for offentligt ansattes ytringsfrihed, mandag den 18. juni 2007 kl. 17.00 til 19.00 i Auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 22, 2100 København Ø.

  Mødeleder:
   
  Professor, overlæge, dr.med. Niels Høiby, formand for DSLY.
   
  Foredragsholdere:

  Overlæge Aksel Grosen, Psykiatrisk Hospital, Middelfart, Fyn: Personlig beretning om forløbet efter ombudsmandsrapporten, december 2006, om foredragsholderens sag om ytringsfrihed.
   
  Professor P.A. Krasilnikoff, medlem af DSLYs bestyrelse: Referat af mødet i DJØF foreningen vedrørende offentligt ansattes ytringsfrihed.
   
  Chefjurist Anne Louise Schelin, Dansk Journalist Forbund: Er justitsministeriets vejledning tilstrækkelig til at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed?
   
  Yngre læge Pedram Kazemi: Yngre lægers forhold til lægers ytringsfrihed.
   
  Cheflæge Torben Mogensen, Hvidovre Hospital: Hospitalsdirektionens syn på justitsministeriets vejledning for offentligt ansattes ytringsfrihed.
   
   
  Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed (DSLY) holder sommermøde mandag d. 19. Juni 2006 kl. 16.30 – 19.00 i auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 22, 2100 København Ø.

  Emne: “Betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed – er oplysning virkelig nok?”
  Mødeleder: Formand for DSLY professor, overlæge dr. Med. Niels Høiby

  Foredragsholdere:
  -1. Journalist Kurt Strand (DR): “Offentligt ansattes ytringsfrihed – har Muhammedsagen medført begrænsninger?” (30 min)

  -1. Tidl. Funktionschef, adm. overlæge Bjørn Christau: “Ytringsfriheden i Vestsjællands Amt” (25 min)

  -1. Civilingeniør Bjarne Kjems, skolechef på Beredsskabsstyrelsens Center for Lederuddannelseskole, Bernstorffs Slot: “Ytringsfriheden som samfundsudvikler.” (25 min)

  -1. Medstifter af Åbenmundede bureaukrater Jacob Gaarde Madsen: “Åbenmundede bureaukrater og ytringsfriheden” (10 min)

  -1. Pressemedarbejdere for Enhedslisten Finn Gunst og Tina Skjærbæk Søeborg: “Folketingets behandling af EL’s beslutningsforslag om Nævn for offentligt ansattes ytringsfrihed” (15 min)

  På gensyn til sommermødet, som vi forventer blivder meget spændende!

  Venlig hilsen fra Niels Høiby
  Formand for DSLY


  Generalforsamling
  Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed

  Tid: Torsdag den 3. marts 2005 kl. 16:00
  Sted: Auditorium 93, Juliane Maries Vej 22, København Ø

  Generalforsamlingens referat 2005

  Formandens beretning 2005

  Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed arrangerer:

  Sådan kritiserer du sundhedsvæsenet uden at blive fyret
  ’Råb op – og sig stop’ er titlen på Gyldensdals spritnye debatbog, hvor læger, politikere, jurister, ombudsmanden mv. bidrager med facts, cases og vejledning i kritik af sundhedsvæsenet.
  Mød forfatterne og pressen den 3. marts 2005 klokken 16.15
  Sted: Auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 21, 2100 København Ø.
  Alle er velkomne - også sygeplejersker.


  DSLY's forsommermødes emne er:

  "Det gælder din frihed"

  Mødet handler om overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsens fyring fra stillingen
  som chef for neuromedicinsk afdeling på KAS Gentofte efter TV medvirken.

  Hvornår: Mødet finder sted mandag d. 16 juni 2003 kl. 17-19
  Hvor: Rigshospitalets auditorium 93, Juliane Maries Vej 22, 2100 Kbh. Ø

  Mødeleder: Redaktør og Læge Stig Ekkert, Scandinavian Health News

  Program:

  1) Sundhedsborgmester i Københavns Kommmune, Inger Marie Bruun-Vierø (R):
  "Lægers ytringsfrihed i H:S"
  2) Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby: "Overlæge, dr. med. Tom Skyhøj
  Olsens fyring - en gennemgang af et rystende sagsforløb med klip fra TV"
  3) Redaktør og læge Stig Ekkert: "En hård landing med amtsborgmesteren"
  4) Journalist Brian Melby: "Boykottet!"
  5) Bestyrelsesmedlem fra KALK: "Lægers ytringsfrihed i Københavns Amt på
  baggrund af Tom Skyhøj sagen"

  Der er gratis adgang for alle interesserede.  Generalforsamling i DSLY onsdag d. 20-11-2002, RH aud. 93 kl. 19,00

  Bestyrelsens beretning
  DSLY blev stiftet d. 5. marts 2001 på Panuminstituttet, hvor ca. 50 læger
  og stud. med.’er var mødt frem.
  Indvalgte i bestyrelsen, som bagefter konstituerede sig, blev:

  professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby (formand)
  læge, journalist Stig Ekkert (næstformand og sekretær)
  afdelingslægeTorben Ishøy (kasserer)
  professor, overlæge, dr. med. Tom Bolwig
  praktiserende læge Ole Tang
  stud. med. Ditte Erlangsen,
  professor overlæge, dr. med. John Philip (suppleant)
  overlæge dr. med. Michael Kosteljanetz (suppleant)
  overlæge, dr. med. Erik B. Obel (revisor)
  professor, overlæge, dr. med. Ib Bygbjerg (revisorsuppleant)

  DSLY’s vedtægter vedtoges på generalforsamlingen.

  DSLY har siden oprettet en hjemmeside:
  http://www.laegersytringsfrihed.dk

  Selskabet arbejder papirløst via e-mail og sin hjemmeside. Det har givet
  problemer med opkrævning af medlemskontingent, men en løsning over
  DADL’smedlemsservice er på vej, som kasseren vil omtale. DSLY’s
  girokonto er:1-697-1480, Dansk Selskab til Sikring af Lægers
  Ytringsfrihed (DSLY), Elmevænget 10, 2880 Bagsværd.

  DSLY fik ved sin start stor medieomtale i TV, aviserne og fagpressen
  (Ugeskr. Læger, Dagens Medicin) og medieomtalen er fortsat omkring
  personsager, som selskabet har blandet sig i (især Tom Skyhøj Olsens
  sag) og ved uddeling af Kennedy- prisen til Carsten Rose ved selskabets
  julemøde2001.

  Bestyrelsen har holdt flg. 12 bestyrelsesmøder:
  5-3-2001 (konstituerende), 19-3-2001, 18-4-2001, 28-5-2001, 28-6-2001,
  28-8-2001, 19-9-2001, 14-11-2001, 6-2-2002, 17-4-2002, 26-8-2002,
  28-10-2002.

  DSLY har organiseret flg. 4 offentlige møder:
  13-6-2001 sommermøde : Ytringsfrihed eller ej? Indlæg fra professor
  overlæge. dr. med. Niels Høiby, cand. jur. Anne Louise Schelin, formand
  for FAS overlæge dr. med. Arne Borgwardt, tidl. ministersekretær Carsten
  Lunding, professor overlæge, dr. med. Peter A. Krasilnikoff, overlæge
  Jørgen Pless.
  5-12-2001 julemøde : Om lægers ytringsfrihed. Indlæg fra professor
  overlæge,dr. med. Niels Høiby, amtsrådsmedlem Pernille Weiss-
  Pedersen, lægelig direktør dr. med. Erling Birch Madsen, formand for
  FAYL læge Erik Jylling,inspektør i Ombudsmandsinstitutionen Lennart
  Frandsen, overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen, overlæge dr. med.
  Carsten Rose, som fik overrakt “Kennedy-prisen for Mænd af Mod”,
  diskussions leder læge og journalist Stig Ekkert.
  3-6-2002 sommermøde: Om lægers ytringsfrihed. Indlæg fra
  Statsadvokat Birgitte Vestberg, inspektionschef i Ombudsmands-
  institutionen Lennart Frandsen, Personalechef på Rigshospitalet Søren
  Hartz, overlæge, dr. med.
  Tom Skyhøj Olsen, overlæge Jan B. Jakobsen, Overlæge, dr. med. Peter
  C.Gøtzsche.
  20-11-2002 efterårsmøde: Sponsorering og ytringsfrihed. Indlæg fra
  professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby, medicinsk direktør og
  repræsentant for LIF lic. med. Lars Christian lassen, læge Bodil
  Als-Nielsen, afdelingslæge, dr. med. Helle Krogh Johansen, overlæge, dr.
  med. og repræsentant for Ugeskrift for Læger Ole Haagen Nielsen,
  professor ,overlæge, dr. med. Tom G. Bolwig.

  DSLY’s bestyrelse har vedtaget at publicere en bog om lægers
  ytringsfrihed med indlæg fra foredragsholderne ved foreningens møder
  og har mundlig aftale herom med et forlag. Niels Høiby vil redigere bogen,
  hvortil der allerede er indkommet flere bidrag og givet mange tilsagn om
  bidrag.
  DSLY’s bestyrelse har været dybt involveret i sagen omkring overlæge, dr.
  med. Tom Skyhøj Olsens fyring fra stillingen som adm. overlæge ved
  neuromedicinsk afdeling på KASGentofte og har ytret sig herom i talrige
  indlæg i dagspressen og fagpressen og har foranstaltet underskrift-
  indsamling til en protestskrivelse, som bragtes i Dagens Medicin. Ialt har
  ca. 50 fremtrædende læger skrevet under på protestskrivelsen.
  Københavns amt har ikke taget genmæle, men Tom Skyhøj Olsen har
  indbragt sin sag for Ombudsmanden. Som det fremgår af DSLY’s
  formands stikpille i Dagens Medicin, viser forløbet desværre, at der skal
  anderledes lokal opbakning og solidaritet til for at få ændret en fyring af
  en kollega, som har ytret sig i pressen. Jeg skal derfor opfordre til en
  sådan solidaritet uden hvilken,
  DSLY’s indsats kan være forgæves. DSLY overvejer at afholde et møde
  udelukkende om Tom Skyhøj Olsens sag, som er meget principiel for os.
  DSLY’s bestyrelse har også indgående drøftet Kjeld Fruensgaard sagen
  fra Fyn både med KF og hans advokat Bent Unmark Larsen, som har
  viderebragt sagen til Menneskeretsdomstolen. DSLY har svært ved at
  håndtere sagen, da der foreligger en Højesteretsdom, som gik KF imod,
  og vi har ikke økonomiske muligheder for at hjælpe KF i større omfang.
  Vi har tilbudt at organisere en støtteindsamling blandt læger, men ikke
  fået svar på tilbuddet. DSLY’s formand har deltaget som debat- og
  foredragsholder ved møder om ytringsfrihed i Fyns Amts
  Lægekredsforening (12-6-2001) og i Socialpædagogernes
  Landsforbunds Ledersektion (14-11-2002) og næstformanden har
  deltaget i et lignende møde i Velfærdsinitiativet (BUPL og andre forbund)
  i Århus (11-10-2001). Endelig har DSLY med glæde noteret sig, at den
  nye sundhedsborgmester i København, Inger Marie Bruun Vierø har
  indskræpet de ansattes grundlovssikrede ytringsfrihed i
  personalepolitikken (Berl. Tid.29-12-2001og Lægen marts 2002).

  Det forgangne 1. år af DSLY har været meget arbejdssomt, men har
  bevist selskabets eksistensberettigelse. Uden aktiv opbakning fra
  medlemmerne også i pressen er arbejdet imidler tid vanskeligt, da
  “Tordenskjoldssoldater”-effekten kan gøre befolkningen træt og svække
  virkningen af DSLY’s indsats. Jeg håber, at I alle vil hjælpe os aktivt.

  P. b.v. Niels Høiby, formand for DSLY  DSLY's efterårsmøde om "Sponsorering og ytringsfrihed" finder
  sted onsdag d. 20. november kl. 16.30 - ca. 19.00 i auditorium 93,
  Juliane Maries Vej 22 på Rigshospitalet. Mødet efterfølges af
  selskabets ordinære generalforsamling.

  Mødeleder: Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby.
  Oplæg fraforedragsholderne af ca. 7 min. varighed hver efterfulgt af paneldiskussion med deltagelse af auditoriet.


  1) Indledning ved Niels Høiby
  2) Repræsentant for Lægemiddel Industri Foreningen (LIF): medicinsk direktør
  og formand for klinisk forskningsudvalg lic. med. Lars Christian Lassen.
  3) Læge Bodil Als-Nielsen, Det Nordiske Cochrane Center.
  4) Afdelingslæge, dr. med. Helle Krogh Johansen, Det Nordiske Cochrane
  Center og Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet
  5) Repræsentant for Ugeskrift for Læger, Overlæge, dr. med. Ole Haagen Nielsen, Medicinsk Gastro enteologisk afdeling C, KAS Herlev.
  6) Repræsentant for DSLY, professor, overlæge, dr. med. Tom Bolwig


  Program for Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfriheds sommermøde, mandag d. 3. juni 2002 kl. 16,30 til ca. 19,00, Auditorium 93,
  Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 20, 2100 København Ø

  Mødeleder: Formanden for DSLY, professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby

  Foredragsholdere:
  1. Statsadvokat Birgitte Vestberg, Fyns Amt: Lægers ytringsfrihed med
  udgangspunkt i Fruensgaard sagen
  2. Inspektionschef Lennart Frandsen, Ombudsmandsinstitutionen: Lægers
  ytringsfrihed specielt med henblik på skjulte disciplinære sanktioner.
  3. Personalechef Søren Hartz, Rigshospitalet: Reglerne for tjenstlige
  samtaler.
  4. Overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen, KAS Gentofte, neurologisk afdeling:
  Videre udvikling i ytringsfrihedssagen mellem direktionen og chefen for
  neurologisk afdeling på baggrund af apopleksibehandlingen og TV2's
  dokumentarserie, november 2001.
  5. Overlæge Jan B. Jakobsen, Kalunborg Sygehus, anæstesiafdelingen:
  Personlige erfaringer fra en tjenstlig samtale.
  6. Overlæge, dr. med. Peter C. Gøtsche, Det Nordiske Cochrane Center,
  Rigshospitalet: Lægers videnskabelige ytringsfrihed, interkollegiale
  problemer.


  Selskabet afholdt julemøde onsdag d. 5. december kl. 16.00 til ca. 19.00 i Psyk. afd. O´s auditorium opg. 61 A, Henrik Harpenstrengsvej, Rigshospitalet,
  2100 Kbh, Ø.

  Program:

  Mødeleder: Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby
  Foredragsholdere:
  1) Niels Høiby. “Indledning og baggrund for mødet”
  2) Amtsrådsmedlem Pernille Weiss-Pedersen, Fyns Amtsråd: "Lægers
  ytringsfrihed overfor politikerne og overfor samfundet fra en
  sundhedspolitikers synspunkt"
  3) Lægelig direktør dr. med. Erling Birch Madsen, Frederiksberg Hospital:
  "Djøf'ers versus lægers etik og ytringsfrihed fra en lægelig direktørs
  synspunkt"
  4) FAYL-formand Erik Jylling: "Rankedorerne - eller hvad sker der med
  ytringsfriheden før og efter yngre læger bliver overlæger?
  5) Lennart Frandsen, Ombudsmandsinstitutionen: "Lægers ytringsfrihed belyst ved
  Krasilnikoff-sagen, hvad sker der fremover efter en OM rapport, har den
  nogen generel betydning?"
  6) Overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen: "Nyeste brud på lægers
  ytringsfrihed."
  7) Generel Diskussion ledet af Stig Ekkert.
  8) Overrækkelse af “Kennedy-prisen for Mænd af Mod” til overlæge dr. med.
  Carsten Rose, tidl. Odense sygehus, nu Lunds Lasaret.  Selskabet afholdt sommermøde onsdag d. 13-6-2001 kl. 16.00 til 19.00 i auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 22, 2100 Kbh, Ø. Program:

  Mødeleder: Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby
  Foredragsholdere:
  1)Niels Høiby. “Indledning og baggrund for mødet”
  2)Cand. jur. Anne Louise Schelin, lektor i medieret ved KU med speciale i ytringsfrihed: ”Lægeløftet - hvad er det værd?”
  3)Overlæge, dr. med. Arne Borgwardt, formand for Foreningen af Speciallæger. “Ytringsfrihed for læger, FAS’ synspunkter og muligheder.”
  4) Tidl. ministersekretær i Underveisningsministeriet, Carsten Lunding: “DJØF’iseringen og ytringsfriheden.” (Carsten Lunding har skrevet kronikken i Politiken 17-2-2001: Når DJØF’ere prostituerer sig.)
  5) Professor, dr. med. P.A. Krasilnikoff, tidl. adm. overlæge for børneafdelingen på Hvidovre Hospital: “Forløb, kollegiale reaktioner, ombudsmands-indgreb og senere konsekvenser af Krasilnikoff-sagen på Hvidovre hospital” Folketingets ombudsmands endelige redegørelse vedr. "Krasilnikoff-sagen" J.nr: 1998-1013-815 EL af 5.1.2000.
  6) Speciallæge i plastikkirurgi, tidl. adm. overlæge for plastikkirurgisk afd. på Odense sygehus Jørgen Pless: “ Forløb, og kollegiale reaktioner af Pless-sagen på Odense sygehus.”
  7) Generel paneldiskussion ledet af Stig Ekkert

  DSLYs møder er åbene for medlemmerne og andre interesserede.

  Indlæg ved sommermøde for Dansk Forening til Beskyttelse af Lægers Ytringsfrihed d. 13.6.2001

  Af cand.jur. Anne Louise Schelin, sekretariatschef i Dansk Journalistforbund

  Det er en menneskeret, at blive behandlet af en læge, som er uafhængig af statsmagten og uafhængig af eksterne kommercielle interesser.

  Det er afgørende i et demokratisk samfund, at statsmagten ikke med de offentligt ansatte læger som instrument kan udøve vold mod eller foretage frihedsberøvelse af borgerne, eller spionere på dem, sortere dem eller vurdere dem.

  Lægeløftet er bestemt ikke det eneste, som sikrer disse grundlæggende rettigheder i vores samfund, men det sætter præcise ord på det essentielle med sit budskab.

  Lægens rolle er at lindre sine medmenneskers lidelser, og at ingen andre bevæggrunde må veje tungere.

  Som borgere og patienter har vi ret til at forvente, at når lægerne ytrer sig om lægelige forhold, er det på vore vegne af hensyn til vores liv og helbred, og når de tier stille, er det af hensyn til vores privatliv den fortrolighed, som er så vigtig mellem læge og patient.

  Det er mit indtryk at danske læger føler stærkt for lægeløftet og gør deres bedste for at handle i overensstemmelse med det.

  Den principielle vilje er helt sikkert også til stede, når det gælder pligten til at ytre sig offentligt, når sundheds-mæssigt uforsvarlige forhold giver anledning til det.

  Det samme gælder givet også pligten til at forholde sig tavs om patientens forhold, når det er det, som er påkrævet.

  Men erfaringerne viser, at det kan have store omkostninger for den enkelte læge at ytre sig i overensstemmelse med sin overbevisning og sin samvittighed.

  Og også, når man som læge forholder sig tavs, hvilket fængslingen af Kjeld Fruensgaard klart illustrerer, hvad man end mener om den konkrete sag.

  Derfor er der god grund til at antage, at alt for mange læger ikke får fortalt offentligheden om kritisable forhold.

  Der er derfor også al mulig god grund til at se kritisk på, om lægerne har de rettigheder, der skal til, for at de kan leve op til lægeløftet og forpligtelsen til at ytre sig.

  Det er et stærkt og godt initiativ, I har taget med dannelsen af Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed. Der er for mig ingen tvivl om, at lægers ytringsfrihed er en absolut forudsætning for, at læger kan overholde deres etiske forpligtelser og udfylde deres rolle i vores demokratiske samfund.

  Offentligt ansatte læger har ytringsfrihed, når de udtaler sig som privatpersoner. Også når de udtaler sig om den offentlige virksomhed. Og som hovedregel også, når de udtaler sig om deres egen offentlige arbejdsplads og arbejdsområde.

  De få indskrænkninger, der gælder for offentligt ansatte, vedrører udelukkende eget arbejdsområde, men træder kun i kraft,

  - hvis man er med til at træffe beslutning om det spørgsmål, ytringsfriheden skal bruges til,

  - og kun hvis man er tæt på beslutningsprocessen,

  hvilket normalt vil sige, at man er højt placeret i hierarkiet.

  Begrænsningerne er størst, inden beslutningen er truffet.

  Er ens egen stilling ved at blive nedlagt, eller ens afdeling o.l. er der ingen begrænsninger i retten til at ytre sig om dette som privatperson, uanset hvor højt på strå, man er.

  For en god ordens skyld skal jeg lige nævne, at ytringsfriheden ikke er relevant, når man udtaler sig på den offentlige virksomheds vegne. Efter gældende ret er en sygehusdirektør berettiget til at kræve, at udtalelser om sygehusets opfattelse af dette eller hint skal forelægges ham eller komme fra hans kontor.

  Men sygehusets direktør kan ikke forlange at få læserbreve til gennemsyn eller forbyde sygehusets læger at udtale sig på egne private vegne om forhold på sygehuset.

  Det vil i givet fald være en overtrædelse af forbudet mod censur i Grundlovens § 77.

  Og den offentlige arbejdsgiver vil heller ikke efterfølgende kunne afskedige en læge med den begrundelse, at lægen ved sine - ganske vist private - men offentligt fremsatte ytringer har skadet sygehusets omdømme o.l.

  Medmindre der altså som før nævnt er tale om en af de få situationer, hvor lægens ytringsfrihed rent faktisk er indskrænket.

  Og selv da, kan der alligevel være tale om en situation, hvor det ikke vil blive accepteret, at sygehuset fyrer lægen.

  Det skal nemlig også indgå i vurderingen af afskedigelsens lovlighed, om der med afskedigelsen er sket et indgreb i lægens ytringsfrihed, som er i strid med den europæiske Menneskeretskonventions artikel 10.

  Et indgreb i ytringsfriheden fra statsmagtens side må i henhold til artikel 10 kun foretages, hvis indgrebet kan betegnes som nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til

  - den nationale sikkerhed,
  - territorial integritet eller offentlig tryghed,
  - forebyggelse af uorden eller forbrydelse,
  - for at beskytte sundheden og sædeligheden,
  - andres gode navn og rygte eller rettigheder,
  - for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger,
  - eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.

  Hvis de forhold, som lægen kritiserede i sine ytringer, havde almen interesse for samfundet og patienterne er der god mulighed for, at den europæiske menneskeretsdomstol ville komme til den konklusion, at det ikke var berettiget for det offentlige sygehus at afskedige lægen.

  Ytringsfriheden er udvidet i Danmark de seneste 8 – 10 år, men der er stadig brug for forbedringer og især brug for at reglerne bliver brugt til bristepunktet.

  Som I kan høre er der gode muligheder for beskyttelse i juraen. og god grund til at føre f.eks. afskedigelsessager helt til tops.

  Men I ved, og jeg ved, at der er mange sanktioner i det skjulte, som kan være næsten lige så byrdefulde og i nogen tilfælde måske endda værre.

  Manglende avancement, tildeling af mindre spændende opgaver og meget mere.

  Derfor handler det i meget høj grad om, at holde fanen højt, bakke op om de kritiske kolleger i hverdagen og om at synliggøre overfor borgerne, patienterne, politikerne og sågar også sygehusledelserne, at lægers ytringsfrihed er til gavn for det danske sundshedssystem!

  Det er I jo i fuld gang med ved stiftelsen af dansk selskab til sikring af lægers ytringsfrihed.

  På egne og journalistforbundets vegne ønskes i god vind i sejlene!
nike outlet boligrafos montblanc joyas pandora nike huarache nike free baratas new balance baratas ralph lauren españa Gafas ray ban hollister españa polos lacoste gafas oakley mbt baratos ray ban baratas nike roshe run hollister madrid timberland outlet levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta
Viagra Generika Cialis Generika Levitra Generika Generika Testpakete Propecia generico Propecia kaufen online Austria! Propecia Anwendungsgebiete Lida daidaihua extra stark Nebenwirkungen von Lida Daidaihua Kontraindikationen beim Verzehr von Lida Daidaihua Bestellen Sie die Meizitang Kapseln günstig Meizitang Soft Gel Die Wirkung von Meizitang Soft Gel viagra super active kaufen viagra super active erfahrung
Kamagra Jelly Kokemuksia kamagra jelly Kamagra 100mg Vaikutusaika,Kamagra 100mg Oral Jelly,Kamagra 100mg Jelly,Kamagra Vaikutusaika,Kamagra 100 Mg kamagra vaikutusaika Kamagra 100mg Vaikutusaika,Kamagra 100mg Oral Jelly,Kamagra 100mg Jelly,Kamagra Vaikutusaika,Kamagra 100 Mg kamagra 100 mg Kamagra Naisille,Kamagra Oral Jelly Naisille,Kamagra 100mg kamagra naisille Kamagra Naisille,Kamagra Oral Jelly Naisille,Kamagra 100mg kamagra hinta Online-apotheke - kaufen Viagra Wien und verschreibungspflichtige medikamente online kamagra kaufen wien Online-apotheke - kaufen Viagra Wien und verschreibungspflichtige medikamente online viagra kaufen wien

Koop Cialis generieke online zonder recept - tennisactief.nl cialis generiek Levitra pillen kopen zonder recept en tegen een bijzonder scherpe prijs levitra generiek Levitra pillen kopen zonder recept en tegen een bijzonder scherpe prijs levitra kopen Levitra pillen kopen zonder recept en tegen een bijzonder scherpe prijs vardenafil bestellen Levitra Prijs Apotheek Belgie Nederland. Gegarandeerde levering van europa levitra prijs Cialis Prijs Apotheek Belgie Nederland. Gegarandeerde levering van europa cialis prijs Viagra Generika österreich - Online Apotheke viagra kaufen

Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra generico Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo vardenafil generico Comprare Kamagra (Sildenafil Citrate) | Farmacia Italia comprare kamagra

Comprare Kamagra (Sildenafil Citrate) | Farmacia Italia kamagra prezzo Comprare Kamagra (Sildenafil Citrate) | Farmacia Italia Kamagra comprare Kamagra italia, kamagra 100 mg prezzo, kamagra 100mg, kamagra oral jelly comprare kamagra 100mg Kamagra italia, kamagra 100 mg prezzo, kamagra 100mg, kamagra oral jelly comprare kamagra prezzo Kamagra italia, kamagra 100 mg prezzo, kamagra 100mg, kamagra oral jelly comprare kamagra jelly Kamagra italia, kamagra 100 mg prezzo, kamagra 100mg, kamagra oral jelly comprare kamagra 100 Comprare Viagra, Cialis o Kamagra in Italia farmacia online senza ricetta cialis o viagra

viagra femenina comprar Lo que debes saber del viagra femenino y si eres apta para consumirlo : Su M¨¦dico Lo que debes saber del viagra femenino y si eres apta para consumirlo : Su M¨¦dico viagra femenina Viagra > pizzeriadavinci.es viagra original Farmacia Mir¨®. Disfunci¨®n sexual: Prospecto Cialis 20mg. 4 comprimidos cialis prospecto Donde Comprar Kamagra En España | Farmacia En L¨ªnea kamagra precio Kamagra Gel Comprar Portugal | Comprar medicamentos baratos de qualidade em Portugal kamagra gel Kamagra Gel Comprar Portugal | Comprar medicamentos baratos de qualidade em Portugal kamagra 100

Cialis Kokemuksia,Cialis 20 Mg,Cialis Hinta cialis kokemuksia cialis hinta,cialis 5mg,cialis netistä cialis hinta cialis hinta,cialis 5mg,cialis netistä cialis 5mg cialis hinta,cialis 5mg,cialis netistä cialis netistä Cialis 5mg Preis Österreich,Cialis 5mg Kaufen,Cialis 5mg Preis Apotheke cialis 5mg preis österreich Cialis 5mg Preis Österreich,Cialis 5mg Kaufen,Cialis 5mg Preis Apotheke cialis österreich Cialis 5mg Preis Österreich,Cialis 5mg Kaufen,Cialis 5mg Preis Apotheke cialis preis

kamagra gel kamagra gel kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra gel kamagra bestellen schweiz kamagra gel kamagra gel kamagra gel kamagra kaufen kamagra gel kamagra schweiz Levitra Generico Precio levitra precio

Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra pil Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra kopen Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 10 mg kopen Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 10 mg Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 20 mg kopen Levitra 10 Mg Kopen,levitra 10 Mg Ervaringen,levitra 10 Mg,levitra 10 Mg Bayer levitra 20 mg Kamagra Kopen kamagra kopen

Acquisto Levitra In Italia | Farmacia Online levitra originale Acquisto Levitra In Italia | Farmacia Online comprare levitra Acquisto Levitra In Italia | Farmacia Online cialis 20mg Acquiste Cialis. Comprare Cialis online senza ricetta acquisto cialis Acquiste Cialis. Comprare Cialis online senza ricetta comprare cialis Done comprar Cialis online sin receta seguro en España comprar cialis Done comprar Cialis online sin receta seguro en España cialis comprar

Kamagra Now Reviews | Read Customer Service Reviews of kamagra-now.co kamagra now Kamagra Now Reviews | Read Customer Service Reviews of kamagra-now.co kamagra now uk Where to buy Super Kamagra online in UK super kamagra uk Canadian kamagra - Online Canadian Pharmacy. Best Prices. Kamagra Canada kamagra jelly canada Canadian kamagra - Online Canadian Pharmacy. Best Prices. Kamagra Canada kamagra gel canada Canadian kamagra - Online Canadian Pharmacy. Best Prices. Kamagra Canada kamagra canada Cialis Canada cialis canada

Super Kamagra Australia,Buy Super Kamagra Australia,Super Kamagra Online super kamagra australia Kamagra Oral Jelly Perth,kamagra Oral Jelly Australia Paypal,kamagra Oral Jelly Australia kamagra oral jelly perth kamagra sydney,buy kamagra sydney,kamagra jelly sydney,kamagra australia sydneya kamagra sydney Kamagra Jelly,kamagra Australia,kamagra Gel,kamagra Jelly Australia,kamagra Reviews kamagra jelly Kamagra Jelly,kamagra Australia,kamagra Gel,kamagra Jelly Australia,kamagra Reviews kamagra melbourne kamagra jelly,kamagra gel,kamagra australia,Kamagra Jelly Australia,Kamagra Gel Australia,Kamagra Australia kamagra jelly kamagra jelly,kamagra gel,kamagra australia,Kamagra Jelly Australia,Kamagra Gel Australia,Kamagra Australia kamagra australia

Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra effet Kamagra Gel Belgique,Kamagra Gel,Kamagra Gel Avis kamagra gel Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 Kamagra 100 Suisse,kamagra 100,kamagra 100mg Avis,kamagra 100 Oral Jelly kamagra 100 mg Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis pris Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis tilskud Cialis Grants,Cialis Grants Denmark,Cialis with Grants,Individual Grants Cialis cialis 5 mg

kamagra gel,kamagra sverige,kamagra online kamagra gel kamagra gel,kamagra sverige,kamagra online kamagra sverige kamagra gel,kamagra sverige,kamagra online kamagra online cialis uten resept,cialis pris,cialis 5mg,Viagra Uten Resept viagra uten resept cialis uten resept,cialis pris,cialis 5mg,Viagra Uten Resept cialis pris cialis uten resept,cialis pris,cialis 5mg,Viagra Uten Resept cialis uten resept Kamagra Oral Jelly Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Jelly,Kamagra Gel kamagra gel

Comprar Viagra generico en España,Viagra España,Viagra Comprar,Comprar Viagra Comprar viagra Levitra Generico Precio levitra precio Levitra Generico Precio levitra generico Levitra Generico Precio vardenafil generico Levitra Vademecum,vademecum Levitra Generico,levitra 5 Mg Vademecum levitra vademecum kamagra gel,kamagra opiniones,kamagra 100mg oral jelly,Kamagra Oral Jelly kamagra gel kamagra gel,kamagra opiniones,kamagra 100mg oral jelly,Kamagra Oral Jelly kamagra oral jelly

levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen priligy kopen in apotheek priligy belgie Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pil Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pillen Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis 5 mg Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis fk

Viagra Femme,viagra pour femme,viagra femme viagra femme Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis compendium Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis prix Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis 20 mg Levitra G¨¦n¨¦rique Suisse,Levitra G¨¦n¨¦rique,Levitra G¨¦n¨¦rique Prix levitra compendium Levitra G¨¦n¨¦rique Suisse,Levitra G¨¦n¨¦rique,Levitra G¨¦n¨¦rique Prix levitra g¨¦n¨¦rique Levitra Suisse,Levitra Compendium,Levitra 20 Mg levitra compendium

Viagra Generika österreich - Online Apotheke viagra generika Viagra Generika österreich - Online Apotheke viagra österreich Cialis österreich rezeptfrei apotheke bestellen, tadalafil kaufen cialis kaufen RathausApotheke - Viagra Original kaufen in Schweiz viagra schweiz Cialis Kaufen Schweiz. Cialis Kaufen Ohne Rezept cialis kaufen Cialis 20mg filmtabletten 12 st, cialis 20mg potenzmittel, cialis 20 mg inhalt cialis 20 mg Startseite - energiestudie.ch cialis compendium

Kamagra 100mg Preis,Kamagra 100mg Tabletten kamagra preis Kamagra 100mg Preis,Kamagra 100mg Tabletten kamagra tabletten Kamagra 100mg Teilen,Kamagra Apotheke kamagra apotheke Kamagra Shop,Kamagra Shop 24 kamagra shop Kamagra Bestellen Auf Rechnung,Kamagra Bestellen Deutschland kamagra kaufen deutschland ᐅ Cialis 20mg kaufen | Cialis kaufen direkt aus Deutschland | ohne Rezept cialis 20mg ᐅ Cialis 20mg kaufen | Cialis kaufen direkt aus Deutschland | ohne Rezept cialis 20 mg kaufen

Kamagra Oral Jelly Ireland,Kamagra Oral Jelly Uk,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Oral Jelly Review kamagra dublin Kamagra Oral Jelly Ireland,Kamagra Oral Jelly Uk,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Oral Jelly Review kamagra gel ireland Kamagra Oral Jelly Ireland,Kamagra Oral Jelly Uk,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Oral Jelly Review kamagra jelly ireland Kamagra Ireland Shop,Kamagra Ireland,Kamagra Ireland Legal,Kamagra Jelly Ireland,Kamagra Online Ireland,Kamagra Northern Ireland kamagra ireland Viagra For Sale In Ireland,sildenafil For Sale In Ireland,herbal Viagra For Sale In Ireland,viagra For Sale In Northern Ireland viagra ireland Viagra For Sale In Ireland,sildenafil For Sale In Ireland,herbal Viagra For Sale In Ireland,viagra For Sale In Northern Ireland viagra dublin Buy Kamagra Australia,Buy Kamagra Online Australia,Buy Kamagra Jelly Australia,Buy Kamagra Sydney,Kamagra Sydney kamagra australia

Cialis NZ cialis 5mg nz Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra pills nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Kamagra Onde Comprar,Onde Comprar Kamagra No Brasil,Kamagra Gel Onde Comprar comprar kamagra Kamagra Onde Comprar,Onde Comprar Kamagra No Brasil,Kamagra Gel Onde Comprar Kamagra comprar

Cialis 20mg Pas Cher cialis 20mg CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis pas cher CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis generique CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire super kamagra Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra avis

Kamagra Oral Jelly Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Jelly,Kamagra Gel kamagra jelly Kamagra Oral Jelly Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg Norge,Kamagra Oral Jelly 100mg,Kamagra Jelly,Kamagra Gel kamagra oral jelly Viagra Hinta,Viagra Netistä,Viagra Ja Alkoholi,Viagra Vaikutus,Viagra Naiselle,Viagra Hinta Virossa viagra hinta Viagra Hinta,Viagra Netistä,Viagra Ja Alkoholi,Viagra Vaikutus,Viagra Naiselle,Viagra Hinta Virossa viagra netistä Viagra Resepti,Viagra Resepti Virosta,Viagra Reseptivapaa viagra resepti Viagra Vaikutusaika,Viagra 100 Mg Vaikutusaika,Viagra 50 Mg Vaikutusaika,Viagra Hinta,Viagra Vaikutus,Viagra Virosta viagra hinta Viagra Vaikutusaika,Viagra 100 Mg Vaikutusaika,Viagra 50 Mg Vaikutusaika,Viagra Hinta,Viagra Vaikutus,Viagra Virosta viagra vaikutus

kamagra gel,kamagra opiniones,kamagra 100mg oral jelly,Kamagra Oral Jelly kamagra 100 kamagra gel,kamagra opiniones,kamagra 100mg oral jelly,Kamagra Oral Jelly kamagra jelly KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra que es KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra belgie cialis kopen zonder recept in nederland cialis kopen

Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra pas cher Ou acheter levitra 20mg, levitra original en france, achat levitra internet levitra original Acheter Vardenafil | dreamworksfans.fr levitra g¨¦n¨¦rique Acheter Vardenafil | dreamworksfans.fr acheter levitra Acheter Vardenafil | dreamworksfans.fr levitra prix

kamagra australia cialis generika cialis bestellen kamagra 100mg cialis preise cialis kaufen viagra online kaufen kamagra bestellen levitra generika kamagra oral jelly achat cialis kamagra pas cher levitra 20 kamagra oral jelly viagra femme cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance viagra sans ordonnance cialis generique viagra pfizer viagra pour homme viagra pas cher viagra generique kamagra gel kamagra prix acheter cialis
Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua acheter viagra Viagra acheter viagra Viagra acheter viagra
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
timberland schuhe timberland wien timberland schuhe damen timberland boots timberland femme timberland boots timberland noir timberland shoes timberland homme timberland chaussure timberland schoenen timberland shoes timberland boots
Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra Kamagra Sildenafil Erfahrungen Kamagra 100mg Viagra und Cialis Online Viagra Nebenwirkung Erfahrungen Super Kamagra Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis
viagra tablets australia cialis online australia kamagra 100mg oral jelly australia viagra for sale australia cialis daily australia kamagra gel australia levitra online australia viagra priser apotek levitra virkning cialis en om dagen viagra virkning kamagra bivirkninger cialis online danmark kamagra 100mg preis cialis patent cialis erfahrungen
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly Acquistare Propecia Generico Test Pacchetti Generica Acquistare Viagra Strips Kamagra Oral Jelly Priligy Dapoxetina Generico Viagra Originale Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100
Levitra Original Bivirkninger Levitra Original Særlige advarsler Levitra Original Brug af anden medicin Viagra Generisk 25 mg Viagra Generisk Virkning og anvendelse Tag ikke Viagra Generisk Cialis Generic 20mg Cialis Generic online Fordele ved Levitra Generisk smeltetabletter Levitra Generisk 10mg Generisk levitra online Kamgra 100mg Effekt af Kamagra Under Kamagra 100mg Kamagra effetti collaterali
Levitra kaufen ohne rezept in Schweiz. Levitra preis, bestellen rezeptfrei in online Apotheke levitra kaufen Cialis - Meine Erfahrungen mit der Wirkung, Einnahme & Dosierung von Tadalafil cialis erfahrung Kamagra bestellen bei Kamagra pillen-palast kamagra bestellen ? Viagra für die Frau & Mann kaufen ++ Deutscher Versand ++ Rezeptfrei viagra für frau Cialis Original kaufen rezeptfrei in Deutschland cialis original Cialis Original kaufen rezeptfrei in Deutschland cialis kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg